Luca Firanescu for Turkiz 2007

Agency - TBWA\YEHOSHUA
Photography - Guli Cohen